Suverénně nejúspěšnější firmy jsou ty,
kde se lidé mezi sebou cítí bezpečně. Nic víc.

65 % firem se rozpadá kvůli problematickému vztahu mezi zakladateli.
3/4 pracujících prožili nepříjemnou pracovní zkušenost spojenou s problematickým vztahem nebo toxickým kolegou. 
Vztahy na pracovišti významně ovlivňují naši spokojenost v práci a naši schopnost být celkově v práci úspěšný.
A přesto firmy běžně utrácejí statisíce ročně za marketingové konference, kódovací bootcampy, finanční akademie nebo vlastní fitka. 

A co vy? Kolik peněz investujete do vztahové inteligence? 

14 let zkušeností

s firemními kuzy a workshopy 

30+ firemních klientů

využilo mou odbornost

Vyzkušejte různé formáty

Přijdou za Vámi, když mají problém, nebo se izolují? Jak jejich vztahový životopis ovlivní jejich přístup k delegování, žádání si o pomoc,
spolupráci a soutěžení s ostatními? Každý den, když jdou do práce, přichází tam se všemi vědomými i nevědomými vzorci. Víte, co je ovlivňuje v práci? 

Týmová laboratoř

Skupina max 12 lidí (2-4 hodiny)


Balíček vedených týmových setkání,
která jdou do hloubky. Účastníci jsou tvůrci. Posilují autenticitu, odvahu a týmovou sounáležitost. 

Workshop

Skupina max 16 lidí (cca 4 hodiny)


Prožitkový workshop zaměřený na rozvoj vztahové inteligence či přidružených dovedností.

 

Facilitace

Tým max 20 lidí (dle dohody


Účastníci jsou spolutvůrci. Bezkonkurenční formát pro skupiny a týmy, kteří potřebují najít řešení, implementovat nové procesy.
 

Elišku jsme požádali o přípravu semináře na téma „Krizová intervence pro HR“. Díky tomu, že má zkušenosti nejen z psychoterapie, ale také z firemního HR, měla velmi dobrou představu, jaká témata v práci nejčastěji řešíme a chápe, že kancelář není ordinace a HR Business Partner není zkušený terapeut. Seminář předčil naše očekávání, Eliška nám předala teoretické znalosti, sdílela s námi své zkušenosti a měla spoustu užitečných tipů. Měli jsme možnost konzultovat naše pracovní i nepracovní témata a vyzkoušet si řešení konkrétních situací. Nové poznatky využijeme nejen při práci, ale také v osobním životě. Eliška je velmi příjemná a profesionální lektorka, na základě této zkušenosti jsme naplánovali pokračování a zároveň jsme ji požádali o semináře na další témata pro naše zaměstnance.
Petra Boudová HRBP, Generali CEE Holding

Inspirujte se z již realizovaných témat

Autentický Leadership

Výkonné zaměstnance řízení demotivuje. Jak úspěšně vést profesionály, rozvíjet jejich potenciál a stimulovat pracovní prostředí...

Emočně inteligentní týmy

jsou výkonnější, efektivněji spolupracují a prožívají větší týmovou pohodu. Jak v týmu nastavit konstruktivní a optimistickou atmosféru...

První psychologická pomoc

VUCA svět nám bere pevnou půdu pod nohama. Nemůžeme ovlivnit, co se děje kolem nás. Avšak péče o duševní zdraví je kritickou dovedností 21. století.

Remote Leadership

tam, kde na členy svého týmu nevidím. Jak vést tým, posilovat týmového ducha a prohlubovat důvěru ve vzdálených týmech...

Radikální otevřenost

Komunikovat jasně, věcně a otevřeně. Autenticky ocenit a posilovat tak role modeling. Dokázat předat kritiku tak, aby vedla ke změně. 

I 🤍 CULTURE

Jak identifikovat a zafixovat firemní DNA? Jak nastartovat kulturní transformaci? Jak si vybrat vhodné členy do týmu?

Train the Trainer

Specifické firemní know-how se potřebuje předávat. Co když je to vysoce uznávaný odborník, ale neumí lidi zaujmout? Jak na interní trenéry...

Growth mindset

Má smysl se rozvíjet v něčem, i když na to nemám "talent"? A existuje talent vůbec? Proč se někteří rozvíjejí rychleji a překonávají přednášky snáz...

Cross Culture Comm

Co je cizí nemusí být špatné. Dosahovat našich cílů bez zbytečných škobrtnutí a společenských faux-pas díky pochopení kulturních rozdílů...

"S Eliškou jsme navázali spolupráci při potřebě vést vnitroorganizační diskusi nad interními předpisy, nad systémem jejich tvorby a nad jejich dostupností pro jednotlivé zaměstnance. Velmi jsme oceňovali strukturovanost, dovednost vystihnout fakta a vracet nás v těch místech, která si návrat zasluhovala, skvělý byl její cit pro pojmenování emočně vypjatých nebo naopak citlivých míst. Práce s Eliškou byl koncert profesionální spolupráce bez jakéhokoli patosu, byla to cenná zkušenost nechat se vést profesionálem s celou řadou dovedností. Dostávali jsme tolik prostoru, kolik jsme potřebovali a pod jejím vedením vznikaly nové myšlenky, upevňovaly se rodící se nápady a vyjasňovali jsme se vzájemně shodné i rozporuplné názory. Rozhodně jsme nespolupracovali naposledy."
Jana Sladká Ševčíková Ředitelka Centra Anabell

Mám zájem zjistit víc.

"Eliščino facilitační školení bylo jedno z nejlepších, které jsem kdy absolvovala. Eliška je nejen profesionálka se zkušeností, ale také milý, vstřícný, otevřený a energický člověk, který školení vede nenuceně a ve skvělé atmosféře. Ze samotného obsahu školení o facilitaci čerpám pořád – na pracovních schůzkách,  na poradách týmu, při učení studentů, v komunikaci s rodinou.  Schopnost „zaparkovat myšlenku“,  správně klást otázky, nenechat nikoho „ukrást“ diskuzi – jednoduše dobře facilitovat – je opravdu neocenitelná a velmi podceňovaná dovednost a přála bych si, aby Eliščino školení o facilitaci mohl zažít každý. Eliško, díky moc, jsi pro mě velkou inspirací a doporučuji tě všem."
Alexandra Trochtová Sr Political Officer at British Embassy in Prague
"S Eliškou jsme spolupracovali na sérii komunikačních tréninků pro nově vznikající týmy v našem zákaznickém servisu. Vzhledem ke kulturní a jazykové rozmanitosti skupiny jsme požadovali, aby byl trénink veden v angličtině. V tomto i v mnoha dalších aspektech nám Eliška vyšla maximálně vstříc. Propojení teorie s praktickými úkoly přineslo očekávaný efekt a to zejména při nácviku zvládání konfliktních situací a komunikace negativních informací. Účastníci školení hodnotili komunikační trénink s Eliškou jako jednu z nejpřínosnějších částí onboarding programu v naší společnosti."
Michaela Fučíková Quality Assurance Manager, FLEETCOR