Dobrý den, jsem Eliška.

Jsem psychoterapeutka a lektorka,
přes 12 let pracuji s lidmi a pomáhám jim
se rozvíjet ve vztazích.

A sedím, jak se říká, na několika židlích.

Věřím, že láska je dovednost. Založila jsem proto projekt MAMESE, který prostřednictvím (nejen) svatebních darů podporuje a rozvíjí vztahové dovednosti. Na sociálních sítích informuji ženy a muže o tom, že #laskajedovednost a pomáhám jim skrz inspirace z nejnovějších výzkumů na poli psychologie a vlastní praxe se v lásce rozvíjet.

Pracuji především jako psychoterapeutka a vztahový poradce. Potkávám se s lidmi, kteří se chtějí ve svém životě cítit šťastně nehledě na malé či velké překážky, které jim stojí v cestě. Jednotlivci i páry přicházejí s mnohými tématy, nejčastěji však za nimi stojí starosti ve vztazích, v rodině, komunikace s ostatními, stres v práci i mimo ni, či pocity úzkosti a deprese. 

Kromě terapií se věnuji i vzdělávání dospělých a osvětě veřejnosti v různých formách. Přes deset let školím, facilituji a vedu workshopy ve firmách i neziskových organizacích. Rozvíjím leadery i jejich týmy v komunikaci, leadershipu, emoční inteligenci či efektivnímu řízení. Jsem lektorkou aplikované improvizace, která pro mě představuje cestu k autentickému já a efektivní spolupráci s druhými.

Život vnímám jako dobrodružnou cestu, na které se neustále něco učíme a poznáváme. Na této cestě potkáváme různé lidi, se kterými navazujeme vztahy, a s některými z nich bychom rádi zůstali na cestě už napořád. 

Mám za sebou vysokoškolské studium psychologie na FF UK a komplexní psychoterapeutický výcvik. 
Své vzdělání však neustále rozšiřuji. Neustále se rozvíjet je moje vášeň. 

 • Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (Dalet; 550h)
 • Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (Dalet; 160h)
 • Kompletní krizovou intervenci („D“ sdružení; 150h)

Další vzdělávání, kurzy a semináře

 • Úvod do terapie zaměřené na emoce (Simona Herb)

 • Rehearsal for Grow - Improvizace v párové psychoterapii (Daniel Wiener, USA)

 • Forbidden Conversations - Death, sex & money (Esther Perel, USA)

 • Workshop Párové terapie - práce se zdravou vazbou a zdravou sexualitou (Maria Del Mar Cervantez, ČIB)

 • Seminář Párové terapie online  (Pavel Rataj)

 • Workshop Rodinné a párové terapie v kontextu biosyntézy a jiných psychoterapeutických přístupů (ČIB)
 • Stáž v párové terapii (CSS Praha; 110h)
 • Sebezkušenostní práci v rámci PSBT (3 roky)
 • Sebezkušenostní práci v rámci Biosyntézy (1 rok)
 • Odyssey Mentoringový program pro talentované ženy na vedoucích pozicích (1 rok)

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii a  Asociace manželských a rodinných poradců
Pracuji pod supervizí.

Ztratili jste směr?

Jsme přehlceni. Jsme unavení, vystresovaní, a nešťastní. 
Ztrácíme kontakt sami se sebou. Zapomínáme, co v životě opravdu chceme a kým chceme ve skutečnosti být. Můžete ovlivnit, kam jdete, jak Vám na cestě je, a s kým ji sdílíte.