Dobrý den, jsem Eliška Remešová

a sedím, jak se říká, na několika židlích.

Život vnímám jako dobrodružnou cestu, na které se neustále něco učíme a poznáváme. Na této cestě potkáváme různé lidi, se kterými navazujeme vztahy, a s některými z nich bychom rádi zůstali na cestě už napořád. 

Mám za sebou různé formy vzdělání a seznam stále rozšiřuji. Vzdělávání a neustálý rozvoj je moje vášeň. 

Pracuji především jako psychoterapeutka a párová terapeutka. Potkávám se s lidmi, kteří se chtějí ve svém životě cítit šťastně nehledě na malé či velké překážky, které jim stojí v cestě. Jednotlivci i páry přicházejí s mnohými tématy, nejčastěji však za nimi stojí starosti ve vztazích, v rodině, komunikace s ostatními, stres v práci i mimo ni, či pocity úzkosti a deprese. 

Kromě terapií se věnuji i vzdělávání dospělých a osvětě veřejnosti v různých formách. Přes deset let školím, facilituji a vedu workshopy ve firmách i neziskových organizacích. Rozvíjím leadery i jejich týmy v komunikaci, leadershipu, emoční inteligenci či efektivnímu řízení. Jsem lektorkou aplikované improvizace, která pro mě představuje cestu k autentickému já a efektivní spolupráci s druhými.

Věřím, že láska je dovednost. Založila jsem proto projekt MAMESE, který prostřednictvím dárků podporuje a rozvíjí vztahové dovednosti. Na sociálních sítích informuji ženy a muže o tom, že #laskajedovednost a pomáhám jim skrz inspirace z nejnovějších výzkumů na poli psychologie a vlastní praxe se v lásce rozvíjet.

Mám za sebou...

  • Magisterké studium jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy 
  • Individuální systemickou supervizi (ISZ Praha)
  • Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (Dalet; 550h)
  • Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (Dalet; 160h)
  • Kompletní krizovou intervenci („D“ sdružení; 150h)
  • Kurz Rodinné a párové terapie v kontextu biosyntézy a jiných psychoterapeutických přístupů (ČIB)
  • Stáž v párové terapii (CSS Praha; 110h)
  • Sebezkušenostní práci v rámci PSBT (3 roky)
  • Sebezkušenostní práci v rámci Biosyntézy (1 rok)
  • Odyssey Mentoringový program pro talentované ženy na vedoucích pozicích (1 rok)

Vydáte se na cestu se mnou?

Jsme přehlceni tím, co se kolem nás děje. Jsme unavení, vystresovaní, a nešťastní. 
Ztrácíme kontakt sami se sebou. Zapomínáme, co v životě opravdu chceme a kým chceme ve skutečnosti být. Můžete ovlivnit, kam jdete, jak Vám na cestě je, a s kým ji sdílíte.