Dobrý den, jsem Eliška Remešová

a sedím, jak se říká, na několika židlích.

Život vnímám jako dobrodružnou cestu, na které se neustále něco učíme a poznáváme. Na této cestě potkáváme různé lidi, se kterými navazujeme vztahy, a s některými z nich bychom rádi zůstali na cestě už napořád. 

Mám za sebou vysokoškolské studium psychologie a komplexní psychoterapeutický výcvik. Své vzdělání však neustále rozšiřuji. Kontinuální vzdělávání a rozvoj je moje vášeň. 

Pracuji především jako psychoterapeutka a vztahový poradce. Potkávám se s lidmi, kteří se chtějí ve svém životě cítit šťastně nehledě na malé či velké překážky, které jim stojí v cestě. Jednotlivci i páry přicházejí s mnohými tématy, nejčastěji však za nimi stojí starosti ve vztazích, v rodině, komunikace s ostatními, stres v práci i mimo ni, či pocity úzkosti a deprese. 

Kromě terapií se věnuji i vzdělávání dospělých a osvětě veřejnosti v různých formách. Přes deset let školím, facilituji a vedu workshopy ve firmách i neziskových organizacích. Rozvíjím leadery i jejich týmy v komunikaci, leadershipu, emoční inteligenci či efektivnímu řízení. Jsem lektorkou aplikované improvizace, která pro mě představuje cestu k autentickému já a efektivní spolupráci s druhými.

Věřím, že láska je dovednost. Založila jsem proto projekt MAMESE, který prostřednictvím dárků podporuje a rozvíjí vztahové dovednosti. Na sociálních sítích informuji ženy a muže o tom, že #laskajedovednost a pomáhám jim skrz inspirace z nejnovějších výzkumů na poli psychologie a vlastní praxe se v lásce rozvíjet.

Mám za sebou...

 • Magisterké studium jednooborové psychologie na FF UK 
 • Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (Dalet; 550h)
 • Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (Dalet; 160h)
 • Kompletní krizovou intervenci („D“ sdružení; 150h)

Další vzdělávání, kurzy a semináře

 • Workshop Párové terapie - práce se zdravou vazbou a zdravou sexualitou (ČIB)

 • Seminář Párové terapie online  (Pavel Rataj)

 • Kurz Rodinné a párové terapie v kontextu biosyntézy a jiných psychoterapeutických přístupů (ČIB)
 • Stáž v párové terapii (CSS Praha; 110h)
 • Sebezkušenostní práci v rámci PSBT (3 roky)
 • Sebezkušenostní práci v rámci Biosyntézy (1 rok)
 • Odyssey Mentoringový program pro talentované ženy na vedoucích pozicích (1 rok)

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii.
Pracuji pod supervizí.

Vydáte se na cestu se mnou?

Jsme přehlceni tím, co se kolem nás děje. Jsme unavení, vystresovaní, a nešťastní. 
Ztrácíme kontakt sami se sebou. Zapomínáme, co v životě opravdu chceme a kým chceme ve skutečnosti být. Můžete ovlivnit, kam jdete, jak Vám na cestě je, a s kým ji sdílíte.