NAŠE SPOLUPRÁCE


V poradenství a psychoterapii se potkávám s lidmi, kteří se chtějí ve svém životě cítit šťastně, nehledě na malé či velké překážky, které jim stojí v cestě. Mohou to být starosti v rodině, v partnerství, komunikace s ostatními, stres v práci, pocity úzkosti a deprese, aj..

První setkání je nezávazné - nebude-li pro Vás užitečné, pak toto setkání zůstane bezplatné. Rozhodnete-li se pokračovat, pustíme se společně do tvořivé práce, při které najdeme způsoby, jak změnit to, co Vás trápí a znovu objevíme, co Vám dělá radost. V rámci setkání vycházím z psychoterapeutických a koučovacích principů, a dbám o vytvoření bezpečné a otevřené atmosféry, kde se budeme společně cítit dobře. 

Můžete se objednat e-mailem na eliska.remesova@gmail.com a nebo rovnou tady.

Ještě dříve Vám mohou přijít vhod otázky a odpovědi, které si klienti před objednáním obvykle kladou.

 

MOJE ZKUŠENOSTI


Věnuji se psychologickému poradenství se zaměřením na mezilidské vztahy a práci s emocemi. Stále se vzdělávám v rámci psychologického poradenství a psychoterapie. Konkrétně:

> Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (Dalet; 550h)
> Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (Dalet; 160h)
> Kompletní krizová intervence ("D" sdružení; 150h)
> Rodinná a párová terapie v kontextu biosyntézy a jiných psychoter. přístupů (ČIB; konference a workshop)
> Stáž v párové terapii (CSS Praha; 110h)
> Sebezkušenostní práce v rámci PSBT (3 roky)
> Sebezkušenostní práce v rámci Biosyntézy (1 rok)

Na letní škole Discover spoluvytvářím a zaštiťuji program duševního zdraví pro středoškoláky. Zaměřujeme se na detabuizaci duševních onemocnění a psychologické pomoci, prevenci duševního zdraví a budování návyků v oblasti duševní hygieny. 

Blog O mužích v partnerských vztazích se zabývá rozvojem partnerských dovedností a informováním široké veřejnosti o vědeckých poznatcích, které umožňují pochopení mnohdy složitých partnerských situací. Věřím, že lepší informovanost vnese alespoň trochu pořádku do současného zmatku v rolích mužů a žen v partnerství.

 

 
JEŠTĚ NEŽ SE POTKÁME (FAQ)


 

Je setkání vhodné i pro mě?

Ano. Osobní setkání Vám umožní se zastavit, načerpat energii a vykročit správným směrem. Individuální setkání jsou formou péče o sebe stejně tak, jako pečujeme o svoje tělo, a narozdíl od léků nemají negativní vedlejší účinky.

Jak poznám, že je to užitečné?

Jednoduše tak, že Vám stojí za to, ke mě přijít a strávit čas společnou prací. Když odcházíte ze setkání obohacení novými pohledy, inspiracemi a nadějí, pak je setkání užitečné. Naopak, spolupráci je možné kdykoliv ukončit.

Kde setkání probíhají?

Osobní setkání probíhají obvykle v Praze blízko Karlova Náměstí v ulici Václavská 20. Někteří z Vás mohou ocenit i online setkání přes Skype.

Kolik setkání je třeba?

Někomu stačí jedno setkání, při kterém získá porozumění a nadhled, a bude tak moci pokračovat dál sám. Někdo ocení možnost pokračovat a být na své cestě ještě chvíli doprovázen.

 

Jak dlouho trvá jedno setkání?

První setkání trvá standardně hodinu. Na délce dalších setkání se už domluvíme společně, ideálně spolu strávíme 50 až 80 minut.

Kolik setkání stojí?

Standardní cena za hodinové setkání se pohybuje v rozmezí 600 – 800 Kč. Konkrétní výši si určíte sami na základě Vašich možností.

Věděli jste, že…

...psychoterapie je účinná pro řadu problémů týkajících se duševního zdraví napříč populačním spektrem.
...průměrné účinky psychoterapie jsou větší než účinky mnoha lékařských procedur.
...psychoterapie snižují nemocnost, psychiatrickou hospitalizaci a úmrtnost, a naopak zvyšují pracovní fungování.
...psychoterapie učí klienty životní dovednosti, které klienty úspěšně využívají i po ukončení psychoterapie.
...výsledky psychoterapie trvají déle než užívání psychofarmak (léků) a zřídka produkují škodlivé vedlejší účinky.
...i když jsou léky v některých případech vhodné, výzkum ukazuje, že kombinace léků a psychoterapie je často nejúčinnější při léčbě deprese a úzkosti. 

*Více se o výzkumech Americké Psychoterapeutické Asociace (APA) můžete dozvědět tady.