Pracovní zkušenosti jsem získala z mezinárodní FMCG společnosti, především jako specialista na vzdělávání a rozvoj talentů, později change management specialista, interní trenér a facilitátor. Od roku 2012 spolupracuji se společností T&CC jako konzultant ve výběrových řízeních a rozvojových programech a trenér měkkých dovedností. V roce 2016 jsem spoluvyvíjela nové metody měření pracovní výkonnosti, leadershipu a firemní kultury v mezinárodním Start-upu se sídlem ve Velké Británii. 

 

FACILITACI klienti využívají nejčastěji pro: 


> nastavení a stabilizaci postupů při náboru nových lidí, začlenění přijatých kolegů do procesu a celkové péče o zaměstnance 
> vytvoření funkčního hodnotícího a motivačního systému v souladu s image firmy (dotazníky nejsou jedinou cestou)
> stanovení HR strategií a řízení změny (tak, aby změna nebolela)
> design průzkumů spokojenosti a projektů podporujících smysluplnost a radost v práci, work-life balance, aj. (protože tím se liší skvělá firma od té dobré)
> optimalizaci stávajících procesů a interních směrnic (není to jen o textech na intranetu)

 

Na WORKSHOPECH a TRÉNINZÍCH se s klienty zaměřujeme především na: 


> Change management - organizační transformace, změna interních procesů, změna a formování postoje 
> Manažerské programy - autentický manažer, push a pull zpětná vazba, jak motivovat napoprvé, co dělá manažera leaderem, neuroleadership
> Prozákaznická orientace - Zákaznická péče v call centerech, Prozákaznická asertivita 
> Emoce a konflikty - práce s emocemi, sebeovádání, předcházení a konstruktivní zvládání mezilidských konfliktů 
> Facilitační a trenérské dovednosti pro interní trenéry  - jak skupinu vést, motivovat a podněcovat k učení, vedení porad a workshopů

REALIZACE