KDO JSEM


Spoluzakladatelka projektu na podporu a rozvoj kvalitních partnerských vztahů MAMESE, terapeutkakonzultantka, lektorka a spokojená partnerka. Žiji v Praze a pracuji kdekoliv.  Svou energii vyváženě rozděluji mezi firemní a soukromé klienty. Ve firmách často nahrazuji neefektivní či chybějící procesy minimalistickým řešením odrážející akutní potřeby zadavatelů v souladu s dlouhodobou atmosférou a image firmy. V soukromé praxi se s klienty soustředíme na zvýšení kvality jejich života prostřednictvím práce na zlepšení  jejich emočního prožívání, mezilidských vztahů či osobních postojů a návyků. V obou sférách je totiž klíčové chtít porozumět konkrétní situaci, uvěřit, že změna je možná a mít chuť se do toho pustit. Ve volném čase mne baví spolupořádání Letní akademie Discover a mentorování středoškoláků v Yoda mentorship programu.

snimek-obrazovky-2016-11-17-v-13-18-44

 SPOLUPRÁCE A SLUŽBY

Pro jednotlivce a páry

“Potřebuji v životě změnu”
“Chci do svého života vnést řád a rytmus”
“Mám pocit, že mi v životě něco chybí”
“Chci na sobě pracovat a překonat to”
„Nevím, co mám dělat, aby to bylo lepší”
„Chci se rozvíjet”
“Nevím, co mohu udělat jinak”

Pro firmy a organizace

“Už je nás nějak moc, potřebujeme systém”
“Chceme rozpoznat ty nejlepší a ocenit je”
“Porady nám přerůstají přes hlavu”
„Nechtěli jsme procesy, ale teď už ztrácíme přehled”
“Kámoše se těžko kritizuje”
“Nevíme, jak dobré lidi máme”
“Lidé odchází, dokola zaučujeme nové kolegy”

MÉDIA A PUBLIKACE

> pravidelně aktualizovaný blog s partnerskou tématikou na stránkách MAMESE
> spoluautorka kapitoly „Partnerské vztahy a duševní zdraví“ v publikaci „Duševní zdraví a životní styl
> článek „Vztahy v době digitální“ pro e-magazín Ignis
> Rozhovor pro Milju.cz
> Příspěvek na mezinárodní HR konferenci pořádáné Win Win Management
> Minimum pro mentory v rámci neziskového projektu Yoda Mentorship Programme
> Rozhovor pro E15
Příspěvek na konferenci Láska 21. století pořádané ČASP
> Facilitace v rámci TCC pro pacientskou organizaci Parkinson Help

REFERENCE


Eliščino facilitační školení bylo jedno z nejlepších, které jsem kdy absolvovala. Eliška je nejen
profesionálka
se zkušeností, ale také milý, vstřícný, otevřený a energický člověk, který školení vede
nenuceně a ve skvělé atmosféře. Ze samotného obsahu školení o facilitaci čerpám pořád – na
pracovních schůzkách,  na poradách týmu, při učení studentů, v komunikaci s rodinou.  Schopnost
„zaparkovat myšlenku“,  správně klást otázky, nenechat nikoho „ukrást“ diskuzi – jednoduše dobře
facilitovat – je opravdu neocenitelná a velmi podceňovaná dovednost a přála bych si, aby Eliščino
školení o facilitaci mohl zažít každý. Eliško, díky moc, jsi pro mě velkou inspirací a doporučuji tě všem.

Facilitace – Train the trainer

Alexandra Trochtová, Senior Political Officer at British Embassy in Prague


S Eliškou jsme spolupracovali na sérii komunikačních tréninků pro nově vznikající týmy v našem
zákaznickém servisu. Vzhledem ke kulturní a jazykové rozmanitosti skupiny jsme požadovali, aby byl
trénink veden v angličtině. V tomto i v mnoha dalších aspektech nám Eliška vyšla maximálně vstříc.
Propojení teorie s praktickými úkoly přineslo očekávaný efekt a to zejména při nácviku zvládání
konfliktních situací a komunikace negativních informací. Účastníci školení hodnotili komunikační trénink
s Eliškou jako jednu z nejpřínosnějších částí onboarding programu v naší společnosti.

Trénink prozákaznické komunikace a asertivity

Michaela Fučíková, Quality Assurance Manager, FLEETCOR


S Eliškou jsme navázali spolupráci při potřebě vést vnitroorganizační diskusi nad interními předpisy,
nad systémem jejich tvorby a nad jejich dostupností pro jednotlivé zaměstnance. Velmi jsme oceňovali
strukturovanost, dovednost vystihnout fakta a vracet nás v těch místech, která si návrat zasluhovala,
skvělý byl její cit pro pojmenování emočně vypjatých nebo naopak citlivých míst. Práce s Eliškou byl
koncert profesionální spolupráce bez jakéhokoli patosu, byla to cenná zkušenost nechat se vést profesionálem
s celou řadou dovedností. Dostávali jsme tolik prostoru, kolik jsme potřebovali a pod jejím vedením
vznikaly nové myšlenky, upevňovaly se rodící se nápady a vyjasňovali jsme se vzájemně shodné i
rozporuplné názory. Rozhodně jsme nespolupracovali naposledy.

Facilitace v Centru Anabell

Jana Sladká Ševčíková, Ředitelka Centra Anabell


Když u nás klient poptá službu, kterou nezajistíme vlastními zdroji, nastává často komplikované hledání
vhodného dodavatele, za jehož služby se musíme plně zaručit. Díky dosavadní spolupráci vím, že Eliška Remešová,
zvládne doručit službu v perfektní kvalitě, dostatečně flexibilně a zároveň za dobrou cenu.
Proto pro další spolupráci má naší plnou důvěru.

Workshop pro interní trenéry, Retail

Adam Veselý, Garp Integrated, reklamní agentura


Věřím, že není jednoduché mluvit o takto širokém a komplexním tématu, navíc v situaci, kdy člověk dostává
malou zpětnou vazbu. Přesto jste mi dokázala zpřístupnit nový pohled na tuto problematiku a dodala mnoho nových
podmětů k přemýšlení. Celkově kurz hodnotím jako velmi přínosný a doufám, že budete v podobné práci pokračovat.
Děkuji.

kurz „O mužství“

klient, muž 31 let